Toimintaterapia Raisa Kekkonen

Tavoitteena merkityksellinen ja toimiva arki!

Lähtökohtana toimintaterapiassa on yhdessä asiakkaan kanssa löytää hänelle merkitykselliset toiminnat ja tukea asiakkaan toimintakykyä sekä toiminnoista suoriutumista arjessa. Näitä toimintoja voivat ovat lapselle leikki ja aikuiselle päivittäiset arjen askareet. Tarkoituksena on tukea asiakkaan selviytymistä eri elämänvaiheissa ja ympäristöissä.

 


Toimintaterapia alkaa yleensä toimintakyvyn arvioinnilla. Tämä tarkoittaa asiakkaan vahvuuksien ja haasteiden tunnistamista. Arviointiin kuuluu myös taitojen, valmiuksien ja toimintakokonaisuuksien arviointia.

Toimintaterapiaan voi kuulua myös apuvälineiden tarpeen arviointia sekä niiden käytön ohjausta.

Toimintaterapiassa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti hänelle merkityksellisissä toiminnoissa. Olennaista on yhdessä pohtia keinoja asiakkaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Tärkeää on myös asiakkaan ympäristön huomiointi.