Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arkitoimintojen, kuten pukeutumisen, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin. Keinoja voivat olla esim. päivittäisten toimintojen harjoittelu. Toimintaterapiaan kuuluu asiakkaan ja hänen läheistensä ohjaus uusien toimintatapojen löytämiseen itsenäisemmän arjessa selviytymisen mahdollistumiseksi toimintakyvyn muuttumisen myötä.

Aikuisten toimintaterapian tavoitteena voi olla seuraavia osa-alueita:

  • Toimintakyvyn arviointi
  • Asioimiseen ja kotielämään liittyvien toimintojen arvioiminen
  • Toimintakokonaisuuksien hallinnan edistäminen. Esimerkiksi itsestä huolehtiminen, kodinhoito, asiointi tai harrastuksiin osallistuminen
  • Toimintavalmiuksien harjoittaminen, esimerkiksi hienomotoriikka, hahmottaminen tai muisti
  • Asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen ohjaus ja neuvonta