Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on lapsen kokonaiskehityksen tukeminen, jotta lapsi kehittyy ja saavuttaa tarvittavia taitoja ja valmiuksia. Toimintaterapiaa toteutetaan lapsen arjessa: kotona, päivähoidossa tai koulussa. Yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa on olennainen osa toimintaterapiaa.

Lasten toimintaterapian tavoitteena voi olla seuraavien taitojen ja osa-alueiden vahvistuminen:

  • leikkitaidot
  • kaveritaidot ja sosiaaliset taidot
  • motoriikka (senso-, karkea-, hieno- ja visuomotoriikka)
  • oman toiminnan ohjaaminen
  • säätelytaidot (tarkkaavuus, itse-ja aistisäätely sekä tunnesäätely)