Toimintaterapia Raisa Kekkonen

Raisa on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004. Työkokemusta Raisalla on sekä aikuisten että lasten toimintaterapiasta. Lisäksi työkokemusta hoitoalalta ikääntyneiden parissa työskentelystä.

Koulutuksia Raisalla on erilaisista toimintaterapian arviointikoulutuksista. Laajempina täydennyskoulutuksina Leikki kohtaamispaikkana koulutus (30 op) ja Moniammatillinen kotikuntoutus (30 op). Lisäksi koulutuksia erilaisista arviointimenetelmistä ja aistisäätelystä.