Särö

Opitun sisäistäminen vaatii aikaa ja sopivia edellytyksiä, esim. sopivaa vireystilaa, ei liian isoa kuormitustasoa. Näiden tasapainon löytymistä haemme usein asiakkaiden kanssa. Se on konkretisoitunut jälleen myös itselle. Kulunut jo useampi kuukausi aikaa omien opiskelujen päättämisestä. Ja vasta myöhemmin löytyi sopiva hetki syventyä opittuun ja sisäistää sitä. Yksi kipukoulutuksen herättelevimmistä ajatuksista oli SÄRÖ. Aikuisilla oppimisen käynnistämistä vauhdittaa särö, joka rikkoo totutun, esimerkiksi ajattelu – tai toimintatavan. Usein kehotetaan pitämään katse tulevassa, mutta särö pakottaa myös katsomaan taaksepäin. Se saa meidät miettimään, aiheuttaa reflektiota.

Anita Malinen, kasvatustieteen tohtori, on tuonut esille särön merkityksen aikuisten oppimisessa. Särön edessä saatamme kehitellä selityksiä, jotta voimme jatkaa entiseen tapaamme toimimista tai vetäytyä tilanteesta. Vaihtoehtona on myös alkaa ryhtyä selvittämään säröytymistä eli alkaa oppia.

Omalla kohdalla kipu-koulutuksen aikana kohtasin särön. Huomasin pohtivani, olenko huomioinut olennaisia asioita kipuasiakkaita kohdatessa vai olenko ollut terapeuttina keltainen lippu. Tahtomattani ohjannut huomion kipuun enkä siitä pois. Tämä ajatus ravisteli ja suuntasin entistä enemmän huomiota kohtaamisiin, vuorovaikutukseen ja käyttämiini sanoihin. Säröytymisen lisäksi tässä tietenkin auttoi saamani tieto ja kokemusten myötä osaamisen karttuminen ja monipuolistuminen.

Oppimista tukee asian merkityksellisyys, sen tärkeys itselle. Itselle tässä särössä merkityksellisyys oli suurta. Kova halu oppia paremmaksi kipuasiantuntijaksi ja erityisesti olla asiakkaille parempana mukana kulkijana.

Säröä jäin pohtimaan myös kipuasiakkaiden osalta, heidän omassa prosessissaan. Joskus voi olla haastavaa huomata, että jokin oma toimintatapa voikin olla itselle haitallinen. Tai että jokin omaksuttu tieto ei olekaan olennainen. Mutta säröytymisen aiheuttaman oppimisen myötä on mahdollisuus löytää keinoja kivunhallintaan. Joka on varmasti monelle hyvin merkityksellistä.

Aina kun on ihmisistä kyse, yksilöllisyys kuuluu asiaan. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toimia tai oppia.  Tärkeää on löytää se oma. Ja sitä etsimistä saan tehdä asiakkaiden kanssa. Särön kautta ehjemmäksi.