Toimintaterapia

Toimintakyvyn muuttumisen myötä toimintaterapiassa etsitään uusia toimintatapoja itsenäisemmän arjessa selviytymisen mahdollistamiseksi.

Toimintaterapian tavoitteena voi olla seuraavia osa-alueita: 

  • arjen ja ajan hallinta
  • kehonhahmotus ja hallinta
  • rentoutumisen ja palautumisen keinot
  • kipuasiakkaiden toimintaterapia
  • toimintakyvyn arviointi (asiakkaan vahvuuksien ja haasteiden tunnistamista sekä taitojen, valmiuksien ja toimintakokonaisuuksien arviointia)
  • voimavarojen tunnistaminen ja niiden mukaan arjen toimintojen porrastaminen
  • asiointi ja kotielämän toiminnat sekä muut toimintakokonaisuudet, esim. keittiötoimintoihin liittyen
  • taitojen ja valmiuksien vahvistaminen, esim. hienomotoriikan tai hahmottamisen osalta