Moniammatillisuus

Viime vuoden lopulla aloitin Kuntoutuskouluttajien Kivun moniammatillinen osaaminen- koulutuskokonaisuuden. Siitä onkin jo kolmas jakso menossa. Olen ollut koulutukseen erittäin tyytyväinen. Olen oppinut paljon kivusta ja sen hoidosta ja kuntoutuksesta. Olen myös saanut vahvistusta sille, että olen jo aiemmin tehnyt ”oikeita” oivalluksia. Koulutus on myös vahvistanut moniammattillisuuden merkitystä kipuoireisten kohtaamisessa. Yksinyrittäjänä minulla on monenlaisia verkostoja ja kohtaan useita eri ammattilaisia työpäivän aikana. Kuitenkin työ on itsenäistä ja usein myös yksinäistä. Viime kuukausina olen pyrkinyt rakentamaan itselleni tiiviimpää verkostoa. Enemmän ajatusten vaihtoa eri osaajien kanssa. Se auttaa täydentämään ymmärrystä kivun kohtaamisessa ja siten pystyn paremmin tukemaan myös asiakkaita heidän matkallaan. Uskon, että yhdessä tehden rakentuu jotain vahvempaa!

Ja kuinka hienoja hetkiä meillä on ollutkaan mm. yhteiskäynneillä! Fysioterapeutin kanssa yhteiskäynnillä olen päässyt olemaan mukana, kun asiakas on ottanut sairastumisen jälkeen ensimmäiset askeleet. Oli upeaa saada olla mukana mahdollistamassa merkittävää hetkeä.

Mitä sitten toimintaterapeuttina pystyn tarjoamaan kipuoireiselle asiakkaalle? Yhtä ainoaa ”palvelupakettia” ei tietenkään pysty muodostamaan. Kuten toimintaterapiassa muidenkin asiakkaiden kanssa, se riippuu siitä mitä tarpeita, tavoitteita ja toiveita asiakkaalla ja kuntoutukselle on.

Olennaista toimintaterapiassa myös kipuasiakkaiden kohdalla on arki. Tähän liittyen poimin ajatuksen Maiju Marttisen luennolta:  ”Kivun voimakkuus ja haittaavuus ovat eri asioita.” Joskus kivun voimakkuutta voi olla vaikea vähentää. Tavoitteena tulisi olla haittaavuuden vähentäminen. Ja koen, että siinä minulla on toimintaterapeuttina annettavaa. Yhdessä asiakkaan kanssa miettiä, mitä arjessa voisi tehdä toisin, jotta kivusta aiheutuva haittaavuus olisi vähempää. Tarvittaessa miettiä uusia toimintamalleja tai apuvälineitä jonkin toiminnan suorittamiseksi.